Tôi là Nguyễn Khánh Linh xin chào bạn & chào mừng bạn đã đến đây

Tên miền này nhầm mục đích cung cấp một số api cho việc thuận tiện code, nếu có thắc mắt vui lòng liên hệ facebook của tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đợ bạn trong việc khó khăn về code, nên cứ yên tâm khi dùng api của trang web này, thân!